Super 8 studio

Sačuvajte svoje drage uspomene u Super 8 studiju gdje dobivate uslugu najkvalitetnijeg presnimavanja i digitalizacije svih formata filmova ( super 8, normal 8 ) u tehnici TELE KINA što smo jedini u Hrvatskoj.

U našem asortimanu usluga nudimo još presnimavanje svih formata VHS KAZETA , spašavane podataka sa DVD i CD-a , izrada fotografija svih formata, skeniranje negativa.

VAŽNO: – LJETNI POPUST!

minuta presnimavanjna S8 i N8 filmovaje je 8 kn, sa montažom!

Presnimavanje svih formata VHS kazeta 40 kn, neovisno o dužini kazete!

Odgovorno i profesionalno izvršavamo povjerene zadatke!!!!

film

Uzorak presnimljenih N8 I S8 filmova.

Uzorak presnimljenih filmova N8 I S8 filmova.

Posjetite nas u Hondlovoj 2 , Zagreb

Imate osigurano parkiralište do auto praone!

Telefon: majstora za presnimavanja

091 7350656

Telefon: Hondlova 2, Zagreb : 01 5604 937

Radno vrijeme:

Pon.-Petak: 8h do16h

Subota : 8h – 13h