Cjenik

Presnimavanje : super 8 i normal 8 filmova. Akcija!

Presnimavanje sa
Presnimavanje na
Cjena
Super 8 filmDVD ili stick8 kn/min
1,06 €
Normal 8 filmDVD ili stick8 kn/min
1,06 €

Postavljanje tonske podloge kod filmova uračunato u cijenu presnimavanja.

Do 20 minuta filma cijena je 160 kn. 21,24 eur.

Presnimavanje VHS kazeta akcija, 49 kn/ 6,50Eur, neovisno o dužini kazete.

Presnimavanje saPresnimavanje naCijena
VHS, VHS-CDVD ili stick49 kn/6.50 €
neovisno o dužini.
S-VHS, S-VHS-CDVD ili stick49 kn/6.50 €
neovisno o dužini
Video 8DVD ili stick49 kn/6.50€
neovisno o dužini
Hi-8DVD ili stick49 kn/6.50 €
neovisno o dužini
Digital 8DVD ili stick49 kn/6.50 €
neovisno o dužini
Mini-DVDVD ili stick 49 kn/6.50 €
neovisno o dužini
NTSC u PALDVD ili stick80 kuna
VIDEO OBRADA SNIMKA

MONTAŽA


POSEBNI ZAHTJEVI
400 kn/ 26,54
jedan sat.

100kn / h 13,27 €

 Spašavanje podataka sa DVD I CD diskova

Cijena

Spašavanje podataka po jednom DVD ili CD disku : 100 kn/ 13,27 €

Snimanje svadbi , krstitka i svih prigodnih događanja, video i foto:

Cjena po dogovoru ovisno o željama.

Fotografije

VeličinaCijena
9 x 131,90 kn/ 0,25 €
10 x 152 kn/2,27 €
13 x 184 kn/0,53 €
15 x 217 kn/0,93 €
20 x 3020 kn/ 2,65 €
30 x 4050 kn/ 6,64 €

 

Razvijanje

TipCijena
C-4120 kn/2.65 €
CB50, kn/6.64 €

 

Dokumenti

8 fotografija50 kn/6,64 €

 

Skeniranje i obrada

Skeniranje10 kn/1,33 €
Obrada15 kn/1,99 €

NAPOMENA: u cjenu je uključen PDV