Super 8 studio – cijenik:

Presnimavanje : super 8 i normal 8 filmova. Akcija !

Presnimavanje sa
Presnimavanje na
Cjena
Super 8 filmDVD ili stick1,06 €/min
8 kn
Normal 8 filmDVD ili stick1,06 €/min
8 kn

Probno snimanje Vašeg uzorka filma do 3,5 minute je besplatno gdje možete vidjeti kvalitetu našeg rada. Uvjerite se i pošaljite uzorak.

Postavljanje tonske podloge kod filmova uračunato u cijenu presnimavanja bez skrivenih dalnjih troškova.

Do 20 minuta filma cijena je 26 € / 195 kn.

POSEBNA PONUDA:

1.16mm i 35 mm filmovi do 10 minuta po dogovoru, ovisno o tonskoj podlozi.

2. 16 mm i 35 mm filmovi od 10 do 20 minuta je po dogovoru, ovisno o tonskoj podlozi.

3. 16 mm i 35 mm filmovi od 20 do 45 minuta je po dogovoru, ovisno o tonskoj podlozi .

Presnimavanje ili digitalizacija VHS kazeta , svih formata.

AKCIJA :

7 / 52,74 kn

Neovisno o dužini kazete cijena je ista, dok sam kazeta može bit dugačka čak i 8h.

Presnimavanje saPresnimavanje naCijena
kazete. VHS, VHS-CDVD ili stick7€/52,74kn
neovisno o dužini.
kazete S-VHS, S-VHS-CDVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Video 8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Hi-8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Digital 8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Mini-DVDVD ili stick 7€/52,74 kn
neovisno o dužini
NTSC u PALDVD ili stick11 € /82.88 kn
VIDEO OBRADA SNIMKA 1 h

MONTAŽA 1 h , špice, zahvati po želji
VHS

POSEBNI ZAHTJEVI
13.27 €/ 100 kn

20 € / 150,69 kn

 Spašavanje podataka sa DVD I CD diskova

Cijena

Spašavanje podataka po jednom DVD ili CD disku 14 € /105,48 kn

Snimanje svadbi , krstitka i svih prigodnih događanja, video i foto:

Cjena po dogovoru ovisno o željama.

U sve prikazane cijene je uključen i PDV.

OSTALE USLUGE:

DIJAPOZITIV kom. 0,40 / 3kn.
NEGATIV SKENIRANJE kom. 0,43€ / 3 kn.
AUDIO KAZETA strana kom 4 € / 30,14 kn
Presnimavanje kazeta sa obradom D B X DOBLAY po strani 2 € / 15.07 kn

Print ful color fotografija A4 (210×297) kom 5 €/ 37,67 kn

Print ful color fotografija A3+ (329X483) kom 9 € /67,81 kn
Prebacivanje snimljenih materijala na vanjsku meoriju 8 € / 60,28 kn
Prebacivanje snimljenih materijala na vanjsku meoriju DVD 1,33/1O,02 kn
.