Super 8 studio – cijenik:

Presnimavanje : super 8 i normal 8 filmova. Akcija Ožujak!

Presnimavanje sa
Presnimavanje na
Cjena
Super 8 filmDVD ili stick1,06 €/min
8 kn
Normal 8 filmDVD ili stick1,06 €/min
8 kn


Postavljanje tonske podloge kod filmova uračunato u cijenu presnimavanja.

Do 20 minuta filma cijena je 20 € / 150,69 kn.

Presnimavanje ili digitalizacija VHS kazeta , svih formata.

AKCIJA Ožujak:

7 / 52,74 kn

Neovisno o dužini kazete cijena je ista, dok sam kazeta može bit dugačka čak i 8h.

Presnimavanje saPresnimavanje naCijena
kazete. VHS, VHS-CDVD ili stick7€/52,74kn
neovisno o dužini.
kazete S-VHS, S-VHS-CDVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Video 8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Hi-8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Digital 8DVD ili stick7€/52,74 kn
neovisno o dužini
kazete Mini-DVDVD ili stick 7€/52,74 kn
neovisno o dužini
NTSC u PALDVD ili stick11 € /82.88 kn
VIDEO OBRADA SNIMKA 1 h

MONTAŽA 1 h
VHS

POSEBNI ZAHTJEVI
13.27 €/ 100 kn

14 € / 105,48 kn

 Spašavanje podataka sa DVD I CD diskova

Cijena

Spašavanje podataka po jednom DVD ili CD disku 14 € /105,48 kn

Snimanje svadbi , krstitka i svih prigodnih događanja, video i foto:

Cjena po dogovoru ovisno o željama.

U sve prikazane cijene je uključen i PDV.